Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego

97 - 545 Gomunice, ul. Słowackiego 12, e-mail: gimnazjum-gomunice@wp.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona startowaLinkiKontaktGaleriaKronikaFilmyAktualnościSKEUKS KADETKlub EKGPogadajmyKoło fotograficzneDziennik internetowyEkopracowniaGazetka anglojęzycznaWypłyń na głębięCzas na zdrowie
Uwaga uczniowie !!!
  
   Środa, 13 września 2017r, Spacer nr1 Nordic Walking  "Poznajemy miejscowości Gminy Gomunice" 
   Piątek, 29 września 2017r, Spacer nr2 Nordic Walking "Poznajemy miejscowości Gminy Gomunice" 
   Środa, 22 listopada 2017r, Spacer nr3 Nordic Walking "Poznajemy miejscowości Gminy Gomunice"  (Gomunic - Fryszerka - Gomunice)
   Czwartek, 30 listopada 2017r, DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
   Piątek, 12 stycznia 2018r, ZABAWA NOWOROCZNA 
   Sobota - Niedziela, 20, 21 stycznia 2018r TURNIEJ NOWOROCZNY w PIŁKĘ SIATKOWĄ o PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM 
   Piątek, 26 stycznia 2018r BAL GIMNAZJALNY 
   14 - 19 maja 2018r, Wyjazd na Zieloną Szkołę do miejscowości Orawka
Start | Doradca zawodowy

Ogłoszenia

Przedsięwzięcia doradcy zawodowego

Email Drukuj PDF

Z inicjatywy doradcy zawodowego p. J. Dudek odbyły się dla uczniów gimnazjum zajęcia w ramach orientacji zawodowej.

 

     30.01.2013r. uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach na temat „Jaka szkoła ponadgimnazjalna jest dla mnie?”. Były one prowadzone przez doradcę zawodowego p. K. Cander z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. Tematyka zajęć oraz rozwiązywane testy pomogły uczniom poznać siebie, czyli swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, cechy charakteru, mocne i słabe strony. Doradca zawodowy przekazał również uczniom wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa.

 

1) Trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie, począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2) Trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3) Czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4) Szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów w danym zawodzie.

Więcej…
 

Doradztwo zawodowe

Email Drukuj PDF

Doradztwem zawodowym w Publicznym Gimnazjum w Gomunicach zajmuje się od 01 września 2011r

 

mgr Jolanta Dudek

Godziny pracy w roku szkolnym 2012/2013

poniedziałek 10:30 - 11:30

wtorek 08.20 - 12.20

środa 08.20 - 10.20

czwartek 09:30 - 10:30

Do obejrzenia przykładowe zawody - kliknij

Drodzy Rodzice i Uczniowie:

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  
 • Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o kierunkach kształcenia
 • Udzielanie porad indywidualnych uczniom i ich rodzicom
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia
 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację
 • Wskazywanie uczniom i ich rodzicom informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Przykładowe multimedialne prezentacje wybranych zawodów

stolarz

psycholog

Zmieniony ( Środa, 17. Październik 2012 12:42 )
 

Praktyczne porady

Email Drukuj PDF
Jak trafnie wybrać szkołę ponadgimnazjalną?

                 Kiedy zbliża się czas podejmowania decyzji w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, warto się zastanowić, jak to zrobić, aby wybór był trafny, a przede wszystkim samodzielny, należy mieć świadomość, że może on wytyczać dalszą drogę do kariery.

                               Dla gimnazjalisty

             Jesteś właśnie w bardzo wyjątkowym okresie swojego życia. Czy wiesz, że już teraz warto zastanowić się nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową? Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważny. Choć może wydawać Ci się to mało prawdopodobne - wpłynie także na Twoją dalszą karierę.

Chcemy Ci w tym pomóc i zapraszamy  na konsultacje indywidualne, czyli rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże Ci zaplanować dalszą ścieżkę edukacji, odpowie na Twoje pytania i wspólnie z Tobą odkryje Twoje predyspozycje zawodowe.

     21.09.2012r.uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach na temat „Moja ścieżka edukacyjno-zawodowa” prowadzonych przez doradcę zawodowego p. Katarzynę Cander z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Tryb.

Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami szkół ponadgimnazjalnych oraz zrozumieli, że człowiek dokonuje w swoim życiu wielu wyborów, od których zależy jego przyszłość. Jedną z najważniejszych decyzji życiowych młodych ludzi jest wybór szkoły (kierunku kształcenia) i przyszłego zawodu. Decyzja ta jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Z jednej strony jest efektem procesu ogólnorozwojowego, a z drugiej – określonego procesu wychowawczego. Trafność dokonanego wyboru wymaga osiągnięcia przez młodego człowieka odpowiedniego poziomu dojrzałości do podjęcia decyzji zawodowej. Właściwe zabiegi wychowawcze mogą znacznie przyspieszyć ten moment. Z jednej strony trzeba mieć świadomość istotnej roli czynników osobistych i sytuacyjnych w wyborze drogi zawodowej młodzieży; każdy zawód wymaga bowiem określonego układu zdolności, zainteresowań i cech osobowości. Z drugiej strony aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju (w tym bieżące wymagania rynku pracy), a na jej tle – funkcjonowanie rodziny, atmosfera wychowawcza, ogół przekonań światopoglądowych i postaw rodziców wobec dziecka (zwłaszcza ich stosunek do jego nauki i przyszłości) – mają ogromny wpływ na wszelkie decyzje życiowe młodzieży. 

3 typy informacji

potrzebne do podjęcia właściwej decyzji o wyborze

szkoły ponadgimnazjalnej

                                                  

DORADCA ZAWODOWY ORGANIZUJE NASTĘPUJĄCE WYCIECZKI:

                                                 

 24.10.2012r. Wycieczka do Łodzi do Centralnego Muzeum Włókiennictwa

organizator: Jolanta Dudek

10.10.2012r. Wycieczka do Bełchatowa

do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

-Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego

Organizator Jolanta Dudek

Opiekunowie: Jolanta Dudek, Martyna Góralczyk, Iwona Orpel

29.11.2012r. Wycieczka do zakładu SZKŁO-DEKOR, Planetarium oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

Organizator Jolanta Dudek, Małgorzata Czupiała

Opiekunowie: Jolanta Dudek, Martyna Góralczyk, Małgorzata Czupiała

Zmieniony ( Środa, 17. Październik 2012 12:45 )
 

Trafny wybór ma wpływ na Twoją przyszłość

Email Drukuj PDF

  Marzenia są motorem do sukcesu, wyznaczają kierunek  działania.

Masz szanse zawsze, wierz w swoje możliwości, bądź najlepszy!

GIMNAZJALISTO!

Zbliża się czas podejmowania decyzji w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, warto się zastanowić, co należy zrobić, aby wybór był trafny.

Trafny wybór szkoły i zawodu będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, a to da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia.

                                                                   PAMIĘTAJ!

 Planowanie kariery edukacyjno zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie, wymaga sporo wysiłku i czasu, procentuje w przyszłości, to twój indywidualny projekt kariery.

I. Zanim dokonasz wyboru szkoły ponadgimnazjalnej musisz:

1.     Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności , temperament , cechy charakteru, mocne i słabe strony:
- zainteresowania - zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań,
- uzdolnienia, umiejętności - mogę być uzdolniony plastycznie, muzycznie, uczę się szybko języków obcych, umiem dobrze gotować,
- temperament - każdy z nas jest inny, jedni są opanowani, inni wybuchają, są ludzie pracujący wolno, są też pracujący szybko,
- cechy charakteru - różnicują ludzi. Są zawody, w których są niezbędne pozytywne cechy charakteru,
- mocne i słabe strony - w czym jestem dobry, nad czym muszę jeszcze popracować, które działania kończą się niepowodzeniem.
2.     Określić swoje predyspozycje zawodowe w kierunku wykonywanego zawodu — pomogą Ci w tym doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, testy predyspozycji zawodowych.
3.     Ocenić  stan zdrowia - pod względem możliwości wykonywania zawodu i nauki w szkole (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika).
4.     Poznać wiedzę o interesujących Cię zawodach - wymagania zawodu, jego specyfikę, możliwości kształcenia w danym zawodzie - informatory, teczki zawodów, media, Internet, programy komputerowe, rodzina, znajomi.
5.     Zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych – progi punktowe, profile klas, baza dydaktyczna, dni otwarte, informatory.
6.     Poznać aktualny rynek pracy - poszukiwane zawody, firmy poszukujące pracowników, wymagania pracodawców - Internet, biblioteka, media.
7.     Poznać zawody przyszłości.
8.     Dokonać analizy wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych – samoocena swoich możliwości.
9.     Nakreślić plan działania z uwzględnieniem celów życiowych
, spełniaj swoje marzenia poprzez konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, cele muszą być realne, wykonalne.

Kilka słów o typach szkół:

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- NAUKA TRWA 2 LUB 3 LATA, ukończenie umożliwia- po zdaniu egzaminu- uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; możliwe jest potem dalsze kształcenie w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym.

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- NAUKA TRWA 3 LATA, ukończenie umożliwia- po zdaniu egzaminu maturalnego- uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Po ukończeniu można dalej kształcić się w szkołach policealnych  lub na studiach.
 
    TECHNIKUM- NAUKA TRWA- 4 LATA, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe- po zdaniu egzaminu zawodowego oraz świadectwo dojrzałości- po zdaniu egzaminu maturalnego.

 Szkoły ponadgimnazjalne  w Radomsku

I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku im. Feliksa Fabianiego  

Ul. Armii Krajowej 32
97-500 Radomsko

 

II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku ul. Bugaj 3
97-500 Radomsko

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22
97-500 Radomsko

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku ul. Przedborska 49
97-500 Radomsko

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku ul. Narutowicza 12
97-500 Radomsko

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku ul. Brzeźnicka 20
97-500 Radomsko

Zmieniony ( Środa, 17. Październik 2012 12:47 )
 


Dzisiaj jest: Środa
16 Stycznia 2019
Imieniny obchodzą
Marcel, Waleriusz, Włodzimierz
Do końca roku zostało 350 dni.
Zodiak: Koziorożec

Nordic Walking

Bezpieczne wakacje

Nasze projekty

bezprzemocy2011-2012.jpg

zdjęcia losowe

P1190110.JPG

Noworoczne Turnieje w piłkę siatkową o Puchar Dyrektora PG Gomunice

Wyjazdy na mecze

P1190661.JPG

Jesteśmy aktywni

DSCN8579.JPG

Wycieczki rowerowe

Integracja środowiska

festyn2004f.jpg

Festyny Rodzinne

Zielone szkoły

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj3722
mod_vvisit_counterWczoraj5624
mod_vvisit_counterOstatni tydzień24630
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień32277
mod_vvisit_counterTen miesiąc96016
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc382872
mod_vvisit_counterWszyscy15031181

Aktualnie: gości 57, 
botów 6 połączonych
Your IP: 100.24.46.10
 , 
Today: Sty 16, 2019

oszczedzanie.jpg
certyfikat2013a.jpg
skanuj0003.jpg